Καιρός

Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων και έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών για το έτος 2021.

Δελτίο Τύπου Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής 2021