Καιρός

Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 21-10-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 16196
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 65
Τ.Κ.: 481 00 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Αλ. Τσαπάρας.
Τηλέφωνο: 26820 24768
FAX: 26820 29229
e-mail: a.tsaparas@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2016-2017

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχοντας υπόψη:

1. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 290524/3-9-2010 (ΦΕΚ 1521/Β/7-9-
2010)
2. Τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2016-2017 την 21-10-2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (6,2ο Brix).

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω αυτού του ορίου (6,2ο Brix).

Για τη διάθεση των ακτινιδίων σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, απαιτείται αυτά να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5ο Brix.

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ