Καιρός

Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2017-2018’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα: 10 Οκτωβρίου 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 109663 / 5453
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Προς:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΡΕΒΕΖΑ, Λ. Ειρήνης 65, 48100

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΛΗΡΟΦ. : Αλ. Τσαπάρας

ΤΗΛΕΦ. : 26820 24768

FAX : 26820 29229

e-mail : a.tsaparas@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: ‘Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2017-2018′

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχοντας υπόψη:

1. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 290524/3-9-2010 (ΦΕΚ 1521/Β’/7-9-2010)

2. Τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2017-2018 την 10-10-2017, με την προϋπόθεση ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (6,2ο Brix).

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω αυτού του ορίου (6,2ο Brix).

Για τη διάθεση των ακτινιδίων σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, απαιτείται αυτά να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5ο Brix.

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ