Καιρός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σας ενημερώνει για τα εξής:

  1. Σύμφωνα με το νόμο 4849/2021 (άρθρα 53 και 26) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η έκδοση και η ανανέωση αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών (πλανοδίου εμπορίου και Λαϊκών αγορών) επιστρέφει στα Τμήματα εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Ως εκ τούτου η δρομολόγηση έκδοσης νέων τέτοιων αδειών και οι ανανεώσεις των υπαρχόντων για τον Νομό μας, θα πραγματοποιούνται από το Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Πρέβεζας.
  2. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου Νόμου οι υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους μέχρι την 01 Φεβρουαρίου 2022 μπορούν να τις ανανεώσουν μέχρι 31 Ιουλίου 2022. Αν η ημερομηνία αυτή παρέλθει άπρακτη οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Τα παραπάνω σχετικά με την ανανέωση παλαιών αδειών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις:

Α. Για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά με προγενέστερο Νόμο.

Β. Για τις άδειες που οι κάτοχοι τους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.

Γ. Για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α).

Για όλα τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8) της Περιφέρειας Ηπείρου, και στο τηλέφωνο 2682360266.