Ενημέρωση Κατόχων Χοιροτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ειρήνης 65
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : Φάης Θεοφάνης
E-mail: napr-kth@otenet.gr
Τηλ. : 2682028093
Fax : 2682028175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητα Πρέβεζας, ενημερώνει όλους τους κατόχους χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων εντατικής, ημισταυλισμένης, εκτατικής εκτροφής, καθώς και των οικόσιτων, ότι θα πρέπει:

Να σημάνουν με ενώτια τα ζώα αναπαραγωγής (χοιρομητέρες και κάπρους) και με τατουάζ ή ενώτια τους παχυνόμενους χοίρους που δεν φέρουν την νόμιμη και υποχρεωτική σήμανση.

Να επικαιροποιήσουν άμεσα το μητρώο εκμετάλλευσής τους καθώς και το φαρμακευτικό τους μητρώο.

Να προσέλθουν άμεσα στις κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές (Αγροτικά Κτηνιατρεία και Τμήμα Κτηνιατρικής) για να υποβάλουν την δήλωση απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου.

Υπενθυμίζουμε την απαγόρευση άσκησης της νομαδικής χοιροτροφίας σε δάση και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τις κείμενες δασικές διατάξεις. Επομένως, όλοι οι χοίροι που περιφέρονται ελεύθεροι πρέπει τώρα και άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εγκαταστάσεις.

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κτηνοτρόφους, κυνηγούς) την τήρηση των μέτρων προφύλαξης διασποράς ασθενειών και την υποχρέωση κοινοποίησης στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές οποιασδήποτε υποψίας μολυσματικής νόσου σε χοίρους ή αγριόχοιρους.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω μέτρα είναι υποχρεωτικά, αποτελούν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των νοσημάτων και των προβλημάτων ευζωίας των χοίρων, ενώ η μη εφαρμογή τους επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4235/2014.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ