Καιρός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με αρ. πρωτ. 163576/5644/13-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού προς όλες τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» κατά το χρονικό διάστημα από 7-30/11/2020, διευκρινίζεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Κατά την είσοδο του κοινού θα γίνεται θερμομέτρηση και οι επισκέπτες θα καταγράφονται σε σχετικό βιβλίο.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, παρακαλούμε, σε περίπτωση επείγοντος, να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
• στο τηλέφωνο: 2682362834, για προγραμματισμό ραντεβού ή παροχή διευκρινίσεων
• στο e-mail va.efthymiou@php.gov.gr, για αποστολή εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεσή σας.