Καιρός

Ενβολιασμός Βοοειδών για την Οζώδη Δερματίτιδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση:Λ. Ειρήνης 65
Ταχ. Κωδ.:48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες:Αυγέρης Ιωάννης
Τηλ.: 26820 22307
Fax:26820 29229
                            ΟΖΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Καλούνται όλοι οι κάτοχοι Βοοειδών ( οποιασδήποτε φυλής, ηλικίας και φύλου) να προβούν σε παραγγελία ισόποσων τουλάχιστον δόσεων εμβολίου κατά της ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ με τον αριθμό των βοοειδών που κατέχουν.

Η παραγγελία θα γίνεται, ατομικά για τον καθένα, είτε στα καταστήματα πώλησης Κτηνιατρικών φαρμάκων, είτε απ΄ευθείας στις δύο εταιρείες που προμηθεύουν το ως άνω εμβόλιο. Πληροφορίες για τον τρόπο παραγγελίας στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία.

Παρακαλούμε για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης το ταχύτερο δυνατό και λόγω έλλειψης εμβολίου αλλά και για καλύτερο συντονισμό εφαρμογής του προγράμματος