Καιρός

Επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού»

Επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

anakoinwsh-dhmoprasiasime-tous-idioys-orous

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΑ

ada