Καιρός

Επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου

προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΔΑ