Καιρός

«Ετήσια Τέλη Ζωοτροφών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα: 4 / 1 / 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 1098 / 116
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση:Λ. Ειρήνης 65

Ταχ. Κωδ.:48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες:Μ. Κοτσαρίνης

Τηλέφωνο:26820-24768

Fax:26820-29229

e-mail:m.kotsarinis@php.gov.gr

Θέμα: «Ετήσια Τέλη Ζωοτροφών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ΚΥΑ 263233/2008 και 340668/2008 όλες οι επιχειρήσεις ζωοτροφών (συμπεριλαμβάνονται και οι κτηνοτρόφοι που παρασκευάζουν σύνθετες ζωοτροφές στη μονάδα τους), που διαθέτουν κωδικό εγγραφής/έγκρισης στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 183/2005 οφείλουν να υποβάλουν, σε ετήσια βάση, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, προκειμένου να υπολογιστούν τα ετήσια τέλη που τους αναλογούν.

Η υποβολή της σχετικής δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2018 και αφορά την παραγωγή/διακίνηση ζωοτροφών για το έτος 2017. Η μη υποβολή της δήλωσης θα επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4235/2014.

Από τη ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας