Εξετάσεις: α) Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

ANAKOIΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 23-11-2022