Εξετάσεις Ασκήσεως Επαγγέλματος Φαρμακοποιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Πρέβεζα : 12-11-2020
Αριθ. Πρωτ .:1862
: Περδικάρη 1
48100
Xρ. Ματέρη
2682362113-112
2682362195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας της Περιφέρειας  Ηπείρου  ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος  Φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, λήγει την Δευτέρα  07-12-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, Α΄ όροφος, οδός  Περδικάρη 1  Πρέβεζα τηλ.2682362113-112.

 Μ.Ε.Α
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ     ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ