Καιρός

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ\
Περδικάρη 1
48100 Xρ.

Πληροφορίες: Χρ. Ματέρη 2682362112-113

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας της Περιφέρειας  Ηπείρου  ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος  Φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, λήγει την Τρίτη 14-06-2022.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, Α΄ όροφος, οδός  Περδικάρη 1  Πρέβεζα τηλ.2682362112-113.

Μ.Ε.Α
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ     ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ