Εξετάσεις Φαρμακοποιών

ANAKOIΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
 

Πρέβεζα : 24-09-2020

 Αριθ. Πρωτ .:1572

: Περδικάρη 1
48100
Xρ. Ματέρη
2682362113-112

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας της Περιφέρειας  Ηπείρου  ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος  Φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, λήγει την Δευτέρα  12-10-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, Α΄ όροφος, οδός  Περδικάρη 1  Πρέβεζα τηλ.2682362113.

   Μ.Ε.Α

    Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ