Καιρός

Γενική Επιφυλακή σε όλα τα Δάση και τους Αρχαιολογικούς Χώρους και περιοχές ειδικής προστασίας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ, 09/08/2017
Φ. & Aριθ. Πρωτ.: 301. B / 359
: ΠΕΡΔΙΚΑΡH 8, 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ, Α. Σεϊτανιώτης
: 26820 89012, 26820 89011
a.seitaniotis@php.gov.gr

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) Δασικές Πυρκαγιές. ΦΕΚ 423 τ.β/10-04-2003.
2.Την υπ. Αριθμό. 3958/01-06-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές,
3.Το υπ. Αριθμό. 3841/29-05-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ).
4.Την υπ.Αριθμ.:82266/22-06-2017.απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές).
5. α, Την από 09-05-2017 συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. β, Φ.301 β. / 275 από 10 – 07- 2017 Απόφαση Σ.Ο.Π.Π. [απόφαση απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας.]
Σε συνεχεία των ανώτερο σχετικών και λόγω του ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στης 10-08-2017 βρίσκεται στην κατηγορία: ( 3 ) υψηλής επικινδυνότητας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. εφαρμογή Σχεδίου Γενική επιφυλακή σε όλα τα Δάση και τους αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές ειδικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των έλεγχο των εκδρομέων στους χώρους αυτούς μετά την Δύση του Ηλίου. Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Λιμενικές Υπηρεσίες, την Δ/νση Δασών Πρέβεζας, και Δημοτική Αστυνομία Δ. Πρέβεζας.

2. Σε ετοιμότητα: Μηχανήματα και Οχήματα όλων των τύπων – Υδροφόρες νερού,: (Π.Ε. Πρέβεζας – Δήμων – Ιδιωτών). Περιπολίες σε όλα τα Δάση, Αρχαιολογικούς χώρους, χώρους παιδικών κατασκηνώσεων. Επιφυλακή των υπαλλήλων όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών των εθελοντικών οργανώσεων – ομάδων και των Γραφείων της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων σύμφωνα με τα τοπικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την λήξη του φαινομένου ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ [ 3 ] ΥΨΗΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ