Καιρός

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ

Στράτος Ιωάννου: «Η Ήπειρος αποτελεί παράδειγμα αναπτυξιακής σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού »

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη Ημερίδα που διοργάνωσε το
Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, στις 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Η θεματική εντάσσεται στην προτεραιότητα “Πολιτιστικός Τουρισμός και Τοπική Ταυτότητα” που επέλεξε η Ελλάδα στο πλαίσιο του 4ου Πυλώνα «Βιώσιμος Τουρισμός» της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Περιφέρεια Αδριατικής -Ιονίου (EUSAIR), η οποία αφορά στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με σκοπό, μεταξύ άλλων, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση των ωφελειών της τουριστικής ανάπτυξης. Απώτερος στόχος της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση και η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, που περιλαμβάνει την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ιταλία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Σλοβενία και τη χώρα μας, για την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών και προϊόντων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου κέρδισε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας τους τρόπους με τους οποίους η Περιφέρεια Ηπείρου αξιοποιεί το πολιτιστικό της κεφάλαιο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ανέπτυξε τη στρατηγική της προβολής του πολιτισμού της Ηπείρου, κατά τρόπον ώστε η τοπική παράδοση και η τοπική πολιτιστική κληρονομιά να αποκτάει καθολικό ενδιαφέρον και να προσελκύει επισκέπτες από διάφορες χώρες. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της “Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου”, που αποτελεί πρωτοποριακό αναπτυξιακό πρόγραμμα σύνδεσης πολιτισμού, τουρισμού και τοπικής παραγωγής και το οποίο ακολουθείται πλέον από πολλές περιφέρειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με σύντομο χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γιώργου
Τζιάλλα. Κεντρικοί ομιλητές ήταν η κα Παναγιώτα Διονυσοπούλου,
Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Τουρισμού, οι Εθνικοί Συντονιστές της Στρατηγικής Αδριατικής Ιονίου, κ.
Ιωάννης Φίρμπας από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο κ.
Βασίλης Τσέλιος από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και ο κ. Γιώργος
Καλαμαντής, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κεντρικό μήνυμα ήταν η ενίσχυση
της συνεργασίας στο μακροπεριφερειακό επίπεδο, η συμβολή της Στρατηγικής
της Ε.Ε. στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θεματικών
προϊόντων και δη πολιτιστικών διαδρομών καθώς και στην ανάδειξη της
τοπικής ταυτότητας των προορισμών.