Ιωάννας Ανδρέου, Το έργο της ΙΒ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων στη Νικόπολη