Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες στη Νικόπολη κατά την δεκαετία 1967-1977