Καιρός

Καταπολέμηση του Δάκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πρέβεζα 21-7-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                  Αριθμ. πρωτ.: 73871 / 1721
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούμε τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής μας ότι την εποχή αυτή έχει συντελεστεί η πήξη του πυρήνα του ελαιόκαρπου σε όλες τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Π.Ε. Πρέβεζας και σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες ο καρπός είναι ευαίσθητος στην προσβολή από δάκο.

Καλούμε τους παραγωγούς να παρακολουθούν τα ελαιοκτήματά τους και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (προληπτικά και θεραπευτικά) για την καταπολέμηση του δάκου.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου καταπολέμησης (τοποθέτηση παγίδων, δολωματικός ψεκασμός ή ψεκασμός κάλυψης) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η τοποθεσία του κτήματος, η ένταση της προσβολής, οι καιρικές συνθήκες κ.ά. και για το λόγο αυτό οι παραγωγοί, προκειμένου να αποφασίσουν κάθε φορά ποια μέθοδο θα επιλέξουν, θα πρέπει να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους.

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένα για τον δάκο φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να τηρούνται σχολαστικά τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του κάθε σκευάσματος.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ