Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αρέθουα και ενίσχυση πρανών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκήρυξη _περίληψη_120000E_signed

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

προυπολογισμός ΑΡΕΘΟΥΑ_signed