Καθαρισμός κοίτης ποταμού Λούρου – Ενίσχυση αναχωμάτων και κατασκευή τεχνικών

Ανάρτηση διακήρυξης τεχνικού έργου. Δείτε τα σχετικά αρχεία.

 

TIMOLOGIO ΛΟΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ _2_ ΛΟΥΡΟΥ

Προκήρυξη _περίληψη_130000E

προυπολογισμό ΛΟΥΡΟΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΣΥ ΛΟΥΡΟΥ