Καιρός

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές καθώς και για τις Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_signed