Μαντώς Οικονομίδου, Κύρια χαρακτηριστικά της εικονογραφίας του Νομισματοκοπείου της Νικόπολης