Καιρός

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:”Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της”

ΘΕΜΑ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 233.684,15 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι με την αρ. 32/1803/26-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 73ΣΕ7Λ9-ΙΒΝ), ματαιώθηκε ο ανοιχτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 233.684,15 με ΦΠΑ, ο οποίος προκηρύχθηκε με την αριθμ. 12/2015 (α/α συστήματος: 18231) διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας, με σκοπό την διενέργειά του ως ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

10_anakoinosi_mataiosis_diagonismou (3)