Καιρός

Μερική Απαγόρευση Κυκλοφορίας για Πρόληψη Πυρκαγιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ, 21/07/2016 301 Β. / 226 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 8, 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΛ. 26820 89012 ΦΑΞ 26820 89011
a.seitaniotis@php.gov . gr

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / Π.ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ( ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ) Δασικές Πυρκαγιές.[ΦΕΚ 423 τ.Β /10-04-2003].
2. Την υπ. Αριθμ. 4464/17-06-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Eσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί υπαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές,
3. Το υπ Αριθμ.3791/26-05-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ( Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ).
4. Την υπ.Αριθμ.:88338/88480- 22/06/2016.απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.Μακεδονίας
5. Την υπ. Αριθμ.:59172/3157/01-07-2016, Απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου,
6. Την από 10/05/2016 συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
7. Της προτάσεις .[Γραφείων Πολιτικής Προστασίας ] των Δήμων Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας αντίστοιχα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός, κατηγορία 4 & 5 κατά το διάστημα από την υπογραφή της παρούσης μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου δηλαδή 31-10-2016 και από την δύση του ηλίου μέχρι 6ης πρωινής στις παρακάτω περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.
Α. Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πρέβεζας
1. Αισθητικό Δάσος Ακτής Μονολιθίου, & Δάσος Λεκατσά.
Β. Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Ζηρού
1. Στο Δάσος Ζηρού και από τη θέση μέχρι τη διασταύρωση της Τοπικής Κοινότητας Ρωμιάς.
2. Στο περιαστικό δάσος Φιλιππιάδας και από τη θέση μέχρι Νεκροταφείο και μέχρι τη διασταύρωση .
3. Στο περιαστικό δάσος Θεσπρωτικού και από τη θέση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού μέχρι την εκκλησία και
4. Στο περιαστικό δάσος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας.
Γ. Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πάργας
1. Περιαστικό δάσος Λούτσας.
2. Δάσος περιοχής Αλωνακίου και Κερέντζας.
3. Δάσος περιοχής Θέμελου.
4. Περιαστικό δάσος Νεκρομαντείου (Μεσοπόταμος).
5. Δάσος περιοχής Αγιάς .

Ι) Της απαγόρευσης εξαιρούνται – τα μηχανήματα και οχήματα των υπηρεσιών και των δήμων – τα οχήματα παροχής βοήθειας – καθώς και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και των δήμων – και οι εθελοντικές ομάδες – όταν εκτελούν υπηρεσία.

ΙΙ) Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Λιμενικές Υπηρεσίες, και την Δασική Υπηρεσία,

ΙΙΙ) Με μέριμνα των κ. Δημάρχων: α] Να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων και των Τοπικών Κοινοτήτων β]Την ενεργοποίηση των τοπικών ομάδων πυρασφάλειας που σε συνεργασία με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να εντάξουν στις περιπολίες τους τις περιοχές που ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς ( κατηγορία 4 & 5 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.) γ] Την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων στις περιοχές που ισχύει η απαγόρευση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ