Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πρέβεζας

20.ΑΠΟΦΑΣΗ Περιφερριάρχη για παράταση υποβολής δικαιολογητικών Διακήρυξης (6Ξ7Ν7Λ9-ΙΦ4)