Μέτρα Πρόληψης για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Πρέβεζα, 14-04-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65  Ταχ. Κωδ.: 48100 Πρέβεζα                                                                                  Πληροφορίες: Σαμοθρακή Μυρσίνη                                                            Τηλέφωνο: 26820 24342    FAX: 26820 28175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους που είναι κάτοχοι χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 758/68204 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 730 τεύχος Β’ 09-03-2020) “Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων”, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτούνται για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς του ιού στις εκτροφές χοίρων.

Η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων είναι νόσημα που προσβάλλει αποκλειστικά τους χοίρους (κατοικίδιους και αγριόχοιρους) και ΔΕΝ μεταδίδεται στον άνθρωπο. Η εκτεταμένη παρουσία του στη γειτονική Βουλγαρία, και το κρούσμα που παρουσιάστηκε στις Σέρρες, επιβάλλουν αυξημένη επαγρύπνηση, αλλά και μέτρα πρόληψης από τους ίδιους του χοιροτρόφους, ώστε να θωρακίσουν το ζωικό τους κεφάλαιο, εφαρμόζοντας τα παρακάτω  μέτρα βιοασφάλειας.

  • Απαγόρευση της υπαίθριας κατοχής και διαμονής των χοίρων.
  • Απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης επαφής των χοίρων της εκμετάλλευσης με άλλους χοίρους ή αγριόχοιρους.
  • Ύπαρξη ισχυρής περίφραξης της εκμετάλλευσης και των χώρων που φυλάσσονται οι ζωοτροφές.
  • Εφαρμογή συστηματικών απολυμάνσεων κατά την είσοδο και έξοδο από την εκμετάλλευση.
  • Αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων όλων των προσώπων κατά την είσοδο και έξοδο από την εκμετάλλευση.
  • Δεν επιτρέπεται η επαφή με τους χοίρους για 48 ώρες μετά από δραστηριότητα θήρας (κυνηγιού), καθώς και η είσοδος ατόμων και οχημάτων που δεν έχουν σχέση με την εκμετάλλευση.
  • Απαγόρευση χρήσης διατροφικών υπολειμμάτων για σίτιση χοίρων, ή επαφή χοίρων με σφάγιο αγριόχοιρων.
  • Απαγόρευση χρήσης άχυρου, φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων.

Σύμφωνα με την ανωτέρα απόφαση, θα θανατώνονται τα ανεπιτήρητα χοιροειδή αλλά και αυτά των μη εμπορικών εκμεταλλεύσεων (οικόσιτα), τα οποία βρίσκονται σε ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Επίσης οδηγούνται σε άμεση σφαγή τα οικόσιτα χοιροειδή και αυτά των συστηματικών εκμεταλλεύσεων από περιοχές εντός και εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης, οι οποίες δεν συμμορφώνονται στις συστάσεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Τα χοιροειδή αυτά σφάζονται και δεν αποζημιώνονται.

Η αυξημένη τήρηση όλων των παραπάνω οδήγησε στην άρση των περιοριστικών μέτρων στις Σέρρες και αυτό αποδεικνύει την ανάγκη τήρησής του από τους παραγωγούς.

                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ