Καιρός

Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής Αλιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πρέβεζα 16 – 2 – 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΤΗΛ 26820-26983
                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια του 776/17351/10-2-2016 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σας κάνουμε γνωστό ότι τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή «Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής» του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) ως ακολούθως:

– Υπόχρεοι υποβολής του μηνιαίου δελτίου είναι οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων , εκτός των σκαφών που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο.

– Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας το δελτίο υποβάλλεται από τον έναν εκ των πλοιοκτητών κατά δήλωση και εν γνώσει των υπολοίπων.

– Τα μηνιαία δελτία υποβάλλονται, μέχρι τις 3 του επόμενου μήνα αναφοράς.

– Μηνιαία δελτία υποβάλλονται ακόμη και εάν δεν υπάρχει παραγωγή τον μήνα αναφοράς ή και καθόλου αλιευτική προσπάθεια.

– Ο τρόπος υποβολής του δελτίου μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη , είτε με επιστολή μέσω ταχυδρομείου,fax,email (σαρωμένο και υπογεγραμμένο)

Ειδικά για το έτος 2015 θα υποβληθεί από τα υπόχρεα σκάφη προς την υπηρεσία μας ένα Δελτίο Παραγωγής για το σύνολο του έτους μέχρι 3 Μαρτίου 2016. Τα σχετικά έντυπα θα διατίθενται από την υπηρεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας στην Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65 στα τηλέφωνα 26820-26983 και 26820-60952