Καιρός

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών (2)

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού – Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και αίθουσας συνεδριάσεων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ2