Καιρός

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ήτοι για τη στέγαση των Δ/νσεων Τεχνικών Εργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου ΠΑΜ – ΠΣΕΑ, καθώς και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ