Καιρός

νακοίνωση για Αλιείς: Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο μέτρο: 3.1.22 « Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πληροφορίες:Γ. Στούμπου

Τηλέφωνο:26820-26983

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι σύμφωνα με την αριθμ. 3343/8-12-2017 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο μέτρο: 3.1.22 « Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 μέχρι 28-2-2018 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας τηλ: 26820-26983 ή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186)