Καιρός

Νέα έργα στο Νομό Πρέβεζας για οδικές βελτιώσεις, πεζοδρόμια, οδική ασφάλεια και αντιπλημμυρική προστασία, προϋπολογισμού πλέον του 1.5 εκ €

Στράτος Ιωάννου: «Προχωρούμε άμεσα ένα σημαντικό αριθμό νέων έργων στο νομό μας για την βελτίωση του οδικού δικτύου και τη σήμανση, την οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία»

Μια σειρά από σημαντικά νέα τεχνικά έργα προωθεί άμεσα η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για το 2022 στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος το οποίο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της Παρασκευής 11 Μαρτίου. Πρόκειται για τεχνικά έργα που αποσκοπούν στην βελτίωση του οδικού δικτύου με ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή πεζοδρομίων, τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού, τοποθετήσεις σημάνσεων, αλλά και μια σειρά από αντιπλημμυρικά έργα (καθαρισμοί ρεμάτων, δημιουργία τάφρων απορροής, κ.α. ) Τα νέα αυτά έργα προϋπολογισμού πλέον του 1.5 εκ αποτελούν συνέχεια των έργων Βελτίωσης και Αποκατάστασης Οδικού Δικτύου και των αντιπλημμυρικών έργων που ήδη  προωθούνται  στην Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού  1.000.000 €.

Επιπλέον,  η Περιφερειακή Ενότητα χρηματοδοτεί τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Πρέβεζας, που είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Επίσης μέσα στα έργα συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή κόμβου εισόδου της Πάργας επί της 5ης επαρχιακής οδού, αλλά και η κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί και βαίνουν προς υλοποίηση τα εξής έργα:

 1. «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμός: 358.932 € Το έργο περιλαμβάνει: Κατασκευή πεζοδρομίων, τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού, τεχνικά απορροής, τάφροι απορροής όμβριων υδάτων.
 1. Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 191.890 Το έργο περιλαμβάνει:  Χωματουργικές εργασίες (γενικές εκσκαφές, καθαρισμός τάφρων), τεχνικά έργα (τεχνικά απορροής, τάφροι απορροής, εξυγιαντικές στρώσεις, συρματοκιβώτια, έργα οδοστρωσίας και ασφαλτικά έργα και έργα σήμανσης (πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις).
 1. Άρση καταπτώσεων και απομάκρυνση φερτών υλικών σε ρέματα της ΠΕ Πρέβεζας προϋπολογισμού 250.000 €. Το έργο περιλαμβάνει: Εργασίες άρσης προσχώσεων και απομάκρυνσης φερτών υλικών από κοίτες ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας με ταυτόχρονους καθαρισμούς, με σκοπό τη μείωση πιθανότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
 2. «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων – τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 120.103 €
 3. «Βελτίωση, συντήρηση , ασφαλτόστρωση και σήμανση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 220.000 € Το έργο περιλαμβάνει τεχνικά έργα (τεχνικά απορροής, τάφροι απορροής, εξυγιαντικές στρώσεις), έργα οδοστρωσίας και ασφαλτικά έργα (ισοπεδωτικές ασφαλτικές στρώσεις, τάπητες κυκλοφορίας) και έργα σήμανσης (πινακίδες, διαγραμμίσεις). Οι εργασίες θα γίνουν σε τμήματα των οδών αρμοδιότητας του Δήμου Πρέβεζας.
 1. «Κατασκευή κόμβου εισόδου Πάργας επί της 5ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού 340.000 € Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την κατασκευή συστήματος ρύθμισης της κυκλοφορίας στην είσοδο της πόλης της Πάργας και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου με την 5η επαρχιακή οδό καθώς και στην δυτική είσοδο του γηπέδου Πάργας Πρόκειται να κατασκευαστεί:
 • ισόπεδος κόμβος πρόσβασης της οδού Ρήγα Φεραίου προς την 5η επαρχιακή οδό
 • κυκλικός κόμβος ρύθμισης της κυκλοφορίας στην δυτική είσοδο του γηπέδου Πάργας
 1. «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων» έργο προϋπολογισμού: 12.219 € που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων καθώς και στύλων στήριξης πινακίδων.
 2. «Ασφαλτοστρώσεις στην Ανθούσα του δήμου Πάργας», έργο προϋπολογισμού 24.800 €
 1. «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π. Ε. Πρέβεζας – Β΄Φάση» έργο προϋπολογισμού 24.800