Καιρός

Νέα ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών

Νέα ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας»,  Προϋπολογισμού 100.000 €

apofasi_ikonomikis_epitropis