Νικολάου Λάσκαρη, Νικόπολη. Το πέρασμα από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή εποχή