Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Πρέβεζας, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:
1) Όλοι οι μελισσοκόμοι, που έχουν υποβάλει αίτηση διαχείμασης, μπορούν να υποβάλλουν 

diaximasi-kipselon αίτηση συμμετοχής στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» μέχρι τις 14/6/2017 στην Υπηρεσία ΔΑΟΚ ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας.
α)Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Αύγουστου 2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ
Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.
β) Στα πλαίσιο της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης, από το μόνιμο τόπο της εκμετάλλευσης σε άλλον σε απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων με ιδιόκτητο φορτηγό ή φορτηγό δημοσίας χρήσης , κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2017 έως και την 30 Ιουνίου 2017.
Οι δικαιούχοι Ενίσχυσης της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 5.000 Ευρώ, με εξαίρεση αυτούς που υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά το 2016
γ) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρημένο τουλάχιστον πριν ένα (1) έτος από την ημερομηνία της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της. Π.Ε. Πρέβεζας στο τηλέφωνο 26820-27774 (αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Γρηγόριος Κουμπής).

Ο. Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης

I. ΑΥΓΕΡΗΣ