Καιρός

«Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις».

6ΟΥΔ465ΦΥΟ-ΩΧΒ