Καιρός

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου.”

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ