Καιρός

Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 15-06-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

              Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών

Ενημερώνουμε τους κατόχους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΠΕ Πρέβεζας ότι τα κρούσματα οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών αυξήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Το μήνα Μάιο επιβεβαιώθηκαν νέες εστίες στις ΠΕ Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Καβάλας και Πέλλας. Ως εκ τούτου πρόκειται να ενταχθεί σε καθεστώς υποχρεωτικού εμβολιασμού και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα).

Η Περιφέρεια Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, όσο και τις σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του νοσήματος (σοβαρή μόνιμη βλάβη στα δέρματα, μείωση στην αύξηση του σωματικού βάρους, προσωρινή ή οριστική παύση της παραγωγής γάλακτος και προσωρινή ή μόνιμη στειρότητα), προσανατολίζεται στην εφαρμογή προγράμματος ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ εμβολιασμού για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών.

Προκειμένου να προετοιμαστούν όλοι οι κάτοχοι των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΠΕ Πρέβεζας, για την επιτυχή εφαρμογή του εμβολιασμού σε όλα τα βοοειδή και σε κάθε εκτροφή, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Ενημέρωση (απώλειες, γεννήσεις) του «Μητρώου Εκμετάλλευσης Βοοειδών».

2. Ατομική σήμανση σε όλα τα βοοειδή. Όσοι έχουν απώλειες σε μέσα σήμανσης των ζώων τους, πρέπει να προσέλθουν άμεσα στο Αγροτικό Κτηνιατρείο όπου ανήκουν για την αντικατάστασή τους.

3. Παγίδες (ράμπες παγίδευσης) για την ακινητοποίηση των ζώων, ώστε να γίνει ο εμβολιασμός γρήγορα και με ασφάλεια.

4. Επιπλέον βοηθητικό προσωπικό, το οποίο θα παρευρίσκεται στην εκτροφή κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός και θα εφαρμοστεί σε όλες τις εκτροφές βοοειδών.

Ο εμβολιασμός αποτελεί μέτρο πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου. Παραμένει όμως επιβεβλημένη η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές:

απαγόρευση εισόδου-εξόδου στις εκτροφές σε όσους δεν έχουν εργασία.
χρησιμοποίηση κατάλληλων απολυμαντικών στις εισόδους-εξόδους των εκμεταλλεύσεων και στα μεταφορικά μέσα.
χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών επάνω στα ζώα.
τακτικός καθαρισμός, απολύμανση, εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων στους χώρους των εκμεταλλεύσεων.
ελαχιστοποίηση των σημείων με αυξημένη υγρασία ή στάσιμα νερά.
Σε όσους κτηνοτρόφους δεν συνεργάζονται και δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω η Υπηρεσία μας θα προβεί σε διοικητικά μέτρα και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως και σε κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για περαιτέρω κυρώσεις.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ