Καιρός

Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πρέβεζα, 29-08-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Ειρήνης 65
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών

Σας ενημερώνουμε ότι ο εμβολιασμός κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών για την ΠΕ Πρέβεζας έχει ήδη ξεκινήσει σύμφωνα με την αριθμ. 1957/75780/01-07-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία και προβλέπει :

1) Υποχρεωτικό καθολικό εμβολιασμό των βοοειδών

2) Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας

3) Ενημερωμένο μητρώο εκμετάλλευσης και πλήρης ατομική σήμανση των ζώων

Παρακαλούμε όπως συμμορφώνεστε άμεσα (εντός 5 ημερών) με τα ανωτέρω προκειμένου να αποφύγετε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις , όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι δε θα δικαιούστε καμία αποζημίωση σε περίπτωση που τα ζώα νοσήσουν (αποζημίωση για τα θανατωθέντα βοοειδή και για τα έξοδα θανάτωσης και καταστροφής).

Θα γίνεται επίσης αυτόματα ενημέρωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ για όσους δεν εμβολιάσουν , με συνέπειες στις επιδοτήσεις σας.

Ε.Π. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ