Παράταση προθεσμίας για Άδεια Αλίευσης Ειδών Ολοθούριων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 4765/6-11-2020 (ΦΕΚ Α΄214/6-11-2020) άρθρο 77 παράγραφος 1 « Παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων» χορηγείται παράταση έως 22 Μαίου 2021 για υποχρέωση εγκατάστασης VMS και τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου ERS .
Ειδικότερα η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία. Μετά τις 22 Μαίου 2021 η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) , ανεξαρτήτου του μήκους του και τηρείται το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS )

ΕΠ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ