ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΠΟΙΔΑ – ΜΑΥΡΗ

Σημαντική ανακοίνωση:

16. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΟΙΔΑ - ΜΑΥΡΗ

 

Απόφαση παράτασης:

13_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ