Καιρός

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο μέτρο: 3.1.22 « Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Πληροφορίες
Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο
26820-26983

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι: Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο μέτρο: 3.1.22 « Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 μέχρι 23-3-2018 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την αριθμ. 475/27-2-2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας τηλ: 26820-26983 ή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186)

Ε Π

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ