Καιρός

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Υγεία και ασφάλεια» και 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Πληροφορίες
Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο
26820-26983

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι: παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στα μέτρα: 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» και 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 μέχρι 23-3-2018 και ώρα 14:00, σύμφωνα με την αριθμ. 474/27-2-2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας τηλ: 26820-26983 ή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186)

Ε Π

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ