Καιρός

παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ        Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Γιάννα Στούμπου
Τηλ: 26820-26983

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» μέχρι 30/9/2021 και ώρα 14:00μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Τηλέφωνο:  213 1501186

e-mail:  ikountourakis@mou.gr

ΕΠ   Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ