Παροχή διευκρινήσεων επί της επί της αριθμ. 126314/4619/16.09.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC7323034) διακήρυξης του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οθονών, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών έγχρωμων και ασπρόμαυρων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας»

2