Καιρός

Πατάτες με υπολείμματα γεωργικού φαρμάκου σε συγκέντρωση ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs) με διατροφική επικινδυνότητα’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 171554 / 17827
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 65
Τ.Κ.: 481 00 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Αλ. Τσαπάρας,
Σ. Κονταξή
Μ. Κοτσαρίνης.
Τηλέφωνο: 26820 24768
FAX: 26820 29229
e-mail: a .tsaparas@php.gov.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ‘Πατάτες με υπολείμματα γεωργικού φαρμάκου σε συγκέντρωση ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs) με διατροφική επικινδυνότητα’

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας κάνει γνωστά στους καταναλωτές τα εξής:

Σε δείγμα από πατάτες που λήφθηκε από γεωπόνους της Υπηρεσίας στις 20-11-2018 από κατάστημα λιανικής ανιχνεύθηκαν υπολείμματα της δραστικής ουσίας chlorpyrifos (εντομοκτόνο) σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs).

Από την εκτίμηση του βαθμού διατροφικής επικινδυνότητας που διεξήχθη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέκυψε ότι τα επίπεδα αυτά των υπολειμμάτων υπερβαίνουν σε υψηλό βαθμό τους σχετικούς τοξικολογικούς δείκτες οξείας τοξικότητας (ArfD) για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών.

Με βάση τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας του δείγματος, αυτό αποτελεί μέρος παρτίδας 1500 κιλών, προέλευσης Ν. Σερρών, η οποία διακινήθηκε στην αγορά της πόλης μας.

Τα στοιχεία της παρτίδας είναι τα εξής:

ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΚΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΗΛ. : 6972258950

GR029829A06675901

ΕΙΔΟΣ : (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ)

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ : ΕΛΛΑΔΑ – Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΑ

Α.Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ : 62003225

Α.Μ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ : 62003225

Καλούνται οι έμποροι που έχουν προμηθευτεί πατάτες της συγκεκριμένης παρτίδας να μην τις διαθέσουν στην κατανάλωση, οι δε καταναλωτές που τις έχουν ήδη προμηθευτεί να μην τις καταναλώσουν.

Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε αυστηρούς ελέγχους στα σημεία πώλησης για τον εντοπισμό τυχόν αδιάθετων ποσοτήτων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ