Παύλου Χρυσόστομου, Νομισματικοί θησαυροί δηναρίων των χρόνων της Δημοκρατίας από το ‘Ακτιο