Καιρός

περίληψη διακήρυξης και τη Διακήρυξη για τη Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού

περίληψη διακήρυξης και τη Διακήρυξη για τη Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (CPV 30200000-1)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

hy_ada

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

diakirixi_eees_adam