Καιρός

Προδημοσίευση για την έκδοση δυο Προσκλήσεων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από αγροτική δραστηριότητα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και της Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr)   έχει αναρτηθεί η Προδημοσίευση για την έκδοση δυο Προσκλήσεων  της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από αγροτική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η έκδοση των  δύο Προσκλήσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της ΕΑΕ έτους 2021 ενώ το έτος 2022 θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ.Ειρήνης 65  – ΧΑΣΚΗ ΜΑΡΙΑ τηλ.: 2682027774

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

 

10 1 04_ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 2021 06 10 2021