Καιρός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 2016
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Υλοποίηση προγράμματος από το ΥΠΑΑΤ. Το πρόγραμμα ξεκινά : 24/10/2016

Το πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται :

α) σε νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 48 μηνών (τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ) ή των 24 μηνών (τα οποία γεννήθηκαν σε Βουλγαρία, Ρουμανία ή σε τρίτες χώρες ) και εκτράφηκαν στην Ελλάδα

β) σε νεκρά πρόβατα και αίγες ηλικίας άνω των 18 μηνών

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Φορέας υλοποίησης προγράμματος 210-8960.100

Τμήμα Κτηνιατρικής Πρέβεζας 26820-28175
Αγροτικό Κτηνιατρείο Λούρου 26820-31215
Αγροτικό Κτηνιατρείο Θεσπρωτικού 26830-31480
Αγροτικό Κτηνιατρείο Φιλιππιάδας 26830-22294
Αγροτικό Κτηνιατρείο Καναλακίου 26840-22358
Ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες τηλεφωνικά :
α) ονοματεπώνυμο, β)έδρα εκμετάλλευσης, γ) κωδικός εκμετάλλευσης, δ) αριθμός ενωτίων νεκρών ζώων

Οι κτηνοτρόφοι απευθύνονται άμεσα για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκτροφή τους, στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία ή στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση.

Επιπρόσθετα, οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, για τα συγκεκριμένα νεκρά ζώα εντός 48 ωρών από το θάνατο του ζώου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου και ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ με :

-120 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΚΡΟ ΒΟΟΕΙΔΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 Η 48 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ

– 30 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΚΡΗ ΑΙΓΑ Η ΝΕΚΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΜΗΝΩΝ.

Το νεκρό βοοειδές, πρόβατο ή αίγα θα πρέπει να φέρει ενώτιο, να είναι στην κατάλληλη ηλικία που αναφέρεται πιο πάνω και να συνοδεύεται από το διαβατήριο (βοοειδές) ή το μητρώο εκμετάλλευσης (αίγα ή πρόβατο).

ΖΩΑ ΥΠΟ ΣΗΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ